Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Helena Ilke

Helena Ilke, grundare av Afterkaos Hantverk som med bas i Östergötland erbjuder giftfria produkter i trä, linoljefärg och byggnadsvård.

Helena Ilke Afterkaos Hantverk. Photo by Katja Kircher.

Helena Ilke

Att jag skulle bli hantverkare har aldrig varit en självklarhet. Jag har alltid varit pysslig och konstnärlig, men jag hade svårt att ta min skaparlust på allvar och tillåta mig att leva ut den. Våren 2012 bestämde jag mig dock, och sökte till kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet. BAM! Efter tre år i universitetsvärldens trygga kokong är jag här som den hantverkare och skapande människa jag är menad att vara!

När jag skapar ting, skapar jag samtidigt mig själv. Och när jag vårdar det som finns, känner jag att även jag duger som jag är. Byggnadsvård och konsthantverk omsluter mig och ger mig de kanaler jag behöver för att kommunicera och acceptera den jag är just nu.

Afterkaos betyder för mig att en ny tid är här – en tid av klarhet.

Afterkaos står för att jag vill bidra till en tillvaro där insikt, vördnad och omtanke tar plats.

Afterkaos står för sinnesro och acceptans, och att vända alla krafter till något gott.

Planerade utställningar

Inga inplanerade utställningar i nuläget. Mina produkter finns att se på Himnaverket i Linghem. Mina blompallar finns att se på Ellen Keys Strand.

Genomförda utställningar

”Ting och tankar, del 8″
(samlingsutställning)
Examensutställning för kandidatprogrammet Slöjd, Hantverk, Formgivning vid Linköpings universitet. Juni – augusti 2015, Östergötlands Museum.

”Under samma tak”
(samlingsutställning)
Jurybedömd salong med konst, konsthantverk och slöjd ” som ska visa det mesta av det bästa som Östergötlands konstnärer och konsthantverkare skapat under de senaste två åren. 28 september 2014 – 11 januari 2015, Östergötlands Museum

”Denna dagen ett liv”
(samlingsutställning arrangerad av Föreningen LNK, i samarbete med Vadstena kommun)
En utställning med avsikt att gestalta miljöer inspirerade av Ellen Keys ideal. Galleri KulTur, Rödtornet, i Turistbyråns lokaler, Vadstena 31 maj – 30 augusti 2014

”Ellen av idag” 
(samlingsutställning, Slöjd, Hantverk och Formgivning åk 2 Linköpings universitet)
Föremål påverkade av Ellen Keys idéer om god form. Slöjdgalleriet, Hemslöjden i Östergötland, 26 april – 24 maj 2014

”A step forward” 
(separatutställning)
Det ocensurerade resultatet av mitt skapande under mitt 33:e levnadsår, Törnevalla solhem, 30 juni 2013

Utbildning

2002-2006 Biologiprogrammet, Linköpings universitet

2012-2015 Slöjd, Hantverk, Formgivning vid Linköpings Universitet

Ht 2013, vt 2014 Kvällskurs i snickeri för Ramon Persson via Hemslöjden i Östergötland

juni 2014 Tredagarssvarvkurs för Åke Landström (Sörmlands länsmuseum)

juli 2014 5-dagars snickarkurs för Daniel Byström (Hemslöjden i Östergötland)

okt 2014 Verkstad 2014 – tvådagarskurs för pedagoger, tema ”Rörliga djur” (Hemslöjden i Östergötland)