Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Om passion

Blogg

Blogg om trähantverk, linoljefärg, byggnadsvård, leksaker i trä och livet som skapande människa på landet.

Om passion

Helena Ilke

Idag fikade jag med min vän Hannah, och jag började prata om hur kul det vore att sälja linoljefärg och hålla kurser kring hur man använder dem. Jag pratade på om de vackra kulörerna, doften, pigmenten, hur bra det täcker och hur vacker ytan blir, men jag fick inget svar, bara ett leende.

- Vad? frågade jag förvirrat.
- Det är så kul att höra någon sätta ord på sin passion, svarade hon.

Foto: Katja Kircher

Foto: Katja Kircher