Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Fönsterrenovering

Fönsterrenovering genom gediget hantverk för vackra fönster till vackra hus.

FÖNSTERRENOVERING

Fönstren är husets ögon, och ögonen är själens spegel. Man bör alltid i möjligaste mån eftersträva att bevara originalfönstren i ett hus, och skulle skador ha uppstått bör och kan man in i det längsta laga snarare än byta. Trä är ett levande och elastiskt material, och att byta ut en eller flera delar i bågen eller fodret som är ruttna eller på annat sätt skadade är ett helt rimligt sätt att ta hand om träbågar. 

Färgen är det så kallade "offerskiktet" och är det som ska ta stryk av väder och vind. Under en väl påförd linoljefärg, som förnyas med några decenniers mellanrum och bättras på ibland, kan en träbåge vara i alldeles perfekt skick även efter 100 år.

Om man upplever att fönstren i sitt hus är för dragiga går det att göra många saker för att minska värmeförlusten via dem.

- se över tätningslister
- byta ut glaset i äldre bågar mot modernt isolerglas
- sätta i extra glaskasett mellan bågarna i tvåglasfönster
- bygga nya innerbågar till englasfönster
 

Behöver jag uttala det - eller fattar ni? Byt. Aldrig. Fönster. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/592631?programid=2071