Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Inredning

Blompallar tillverkade i björk och furu. Målade i linoljefärg eller linoljevax.

INREDNING

För hemmet har jag två olika modeller av blompallar. De fem benen gör dem mycket stabila och kanten hindrar effektivt blomkrukor från att rutscha av. De är gjorda i björk eller furu och målade med linoljefärg eller linoljevax.