Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Konsthantverk

Konsthantverk i trä. När konst och hantverk möts. Produkter tillverkade för hand.

KONSTHANTVERK

Konsthantverk är hantverket där något extra adderats - ett spår av en strävan att beröra och kommunicera, att lägga en extra mening i uttrycket. Konsthantverket är en viktig del av skapandet för mig, där kan jag bearbeta och utveckla känslor, tankar och idéer. Det ger skapandet en djupare dimension för mig, och föremålen en djupare dimension för dig - men antagligen en helt annan! Det viktiga är aldrig att jag ska få dig att tänka samma sak som jag tänkt när jag skapat föremålet, utan att skapa ett föremål som innehåller en komplexitet.