Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Linoljefärg

Tillverkning och försäljning av linoljefärg som håller med tiden. Linoljefärg med giftfria pigment och utan lösningsmedel.

LINOLJEFÄRG

När det kommer till hus och målning finns det aldrig någon anledning att använda något annat än linoljefärg. Linoljefärgen är överlägset den som tar hand om underlaget på bästa sätt, och ger den vackraste ytan, även när den åldras. Linoljefärgen är (tillsammans med äggoljetempera) det som har använts allra längst, och med några decenniers avbrott för diverse olika kemiska plastfärger återvinner den nu mark och återupprättar sitt ibland dåliga rykte. 

De linoljeprodukter jag använder mig av är tillverkade med giftfria pigment och helt utan lösningsmedel. Färgerna och vaxerna kan därför användas till all målning inomhus och utomhus, utan att man behöver vara ängslig för att få i sig några olämpliga ämnen varken under arbetets gång eller när det är klart.

Om man tvekar på grund av priset så kan det tvivlet raskt läggas  åt sidan. Må hända en burk kostar fyra gånger mer än den färg man hittar i ett byggvaruhus, men det är för att den räcker fyra gånger längre helt enkelt! Varför stå och blaska upp lager efter lager av vattenfylld billig väggfärg när det räcker med ett eller två lager linoljefärg? Jag gillar att måla, men jag är inte så förtjust i det så jag gör det i onödan :-)