Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Trädelstenar

Giftfria leksaker i trä. Byggbara och greppvänliga trädelstenar. Handtillverkade och målade i ofarliga linoljefärger.

TRÄDELSTENAR

Åh vad fina! Vad har man dem till? Äh strunt samma - jag måste få känna på dem, ge hit!

Jag kallar dem trädelstenar. De föddes ur skräp och okunskap. Jag brottades med att lära mig hantera trä när jag studerade slöjd vid universitetet, och en dag tog jag lite skräpbitar ur soptunnan i maskinsalen och satte mig vid putsskivan. Ur skräpbitarna kröp ädelstensformer fram. Känslan i att forma dem påminner mig om att dreja - allt det motstånd som träet erbjuder en nybörjare var som bortblåst, och streckan mellan tanke och resultat blev minimal. Senare adderades färg, och de kombinerades på olika sätt i produkter för att kunna upplevas av alla åldrar och i olika miljöer.

...sinnesro och acceptans, att vända alla krafter till något gott.

Trädelstenarna har för mig med tiden kommit att symbolisera allas rättighet och skyldighet att vara sig själva - så olika och unika som vi är. För varje person som håller sig själv tillbaka och försöker forma sig efter någon annans form går världen miste om att uppleva en unik blomma. 

Jag får ibland frågan om jag inte ska sluta tillverka trädelstenarna själv, och låta dem bli tillverkade i ett låglöneland, men jag vill kunna känna och garantera att alla klossar är alldeles unika och alldeles olika - så som världen bör och kan se ut.