Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Trähantverk

Trähantverk med tidlös design och flera funktioner. Giftfria handgjorda leksaker i trä och hantverkade möbler i trä.

TRÄHANTVERK

Jag tillverkar produkter i trä – framför allt leksaker och en del möbler. Min ambition är att skapa föremål som aldrig blir omoderna och som kan ändra funktion över tid. En leksak blir en prydnad, en låda får byta innehåll, en blompall blir ett bord i lekrummet eller en garnförvaring... Jag drivs av leklust och önskan att behärska trä och färg bättre – därför kommer mina produkter aldrig tillverkas i samma utformning i stora volymer, utan jag tillåter mig utveckla mina tekniker och min formgivning och erbjuder samtidigt produkter som är unika och levande.